Nyheter

susa

Comic Con Stockholm Summer utnämnd till Hållbarhetsdiplomerat Event enligt SUSA

Vi är glada och stolta över att meddela att Comic Con Stockholm Summer + Made in Asia nu officiellt har blivit diplomerade enligt SUSA:s metod för hållbarhetsanpassade event. Detta är ett viktigt erkännande av vårt engagemang och våra insatser för att främja hållbarhet inom evenemangsbranschen.

Comic Con Stockholm arrangeras av Easyfairs Nordic och som en del i vårt hållbarhetsarbete kommer Easyfairs att SUSA-certifiera samtliga egna mässor som görs på Malmömässan och Kistamässan. Läs mer om SUSA här: https://susa.nu/

Våra prioriterade mål ur Agenda 2030 är:

  • Hälsa och välbefinnande
  • Jämställdhet
  • Minskad ojämlikhet
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Bekämpa klimatförändringarna

SUSA:s diplomering är baserad på en omfattande bedömning av hur väl ett event anpassar sig till de globala målen i Agenda 2030. Genom att fokusera på specifika målområden som är mest relevanta för vårt event, har vi kunnat identifiera och implementera effektiva åtgärder som bidrar till en mer hållbar framtid.

Vi har arbetat nära med valda rådgivare för att skräddarsy vårt event och säkerställa att alla våra hållbarhetsåtgärder är väl genomtänkta och effektiva. Dessutom har en oberoende tredjepartsrevision bekräftat att våra insatser uppfyller SUSA:s höga standarder för hållbarhetsanpassning.

Detta är bara början på vår resa mot en mer hållbar eventbransch!

Dela

Senaste Nyheterna

Följ oss!

fler gäster
fler gäster
Scroll to Top