Gudomligt Ingripande

Två år efter att de främmande Luyinchang anhängarnas uppkomst i Geutos, närmar sig luyin-kriget äntligen sitt slut. Auda finner sig än en gång i den ökända Skuggsalen under Magiska Akademin tillsammans med fiendens ledare. Skuggorna, som en gång hade varit mörka och skrämmande, står nu till hennes förfogande, när fångvaktaren har blivit den infångade.

Medan förhöret pågår drömmer sig Auda tillbaka i tiden. Hon minns sin resa genom kontinenten, mötena med alverna, förhandlingar med människor och fördelningar av kompanier. Tillsammans med sina två syskon, gjorde de vad som krävdes för att stoppa ondskans spridning.

Samvete och skuldkänslor, intriger och vänskap, diplomati och makt. De olika folkens magi innehåller såväl ljus som mö rker, skuggor och förräderi. Kan kedjan av krig någonsin ta slut?

Oheliga allianser formas mellan gamla fiender när luyinerna predikar budskap om magikerdyrkan och den sanna vägen. Önskan att få ingå i något större får många att överge sina tidigare lojaliteter. Geutos har redan fallit, och nu sluter sig banden mellan de riken som fortfarande är fria.

Scroll to Top