AKTIVITETSSCHEMA

Här hittar du aktivitetsschemat för Comic Con Stockholm 2017. Programmet uppdateras löpande fram till mässan.
Fullständigt program finns tillgängligt cirka 1 månad innan (med reservation för ändringar).

Vill du få en översikt av vad som händer på Comic Con Stockholm? Klicka här.